Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2019-06-25 13:38:13

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Dobrzany!

W dniu 28.06.2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale NFOŚiGW kolejny raz uruchomi program polegający na demontażu i odbiorze wyrobów zawierających azbest.

Programem objęte będą osoby fizyczne, będące właścicielami obiektów budowlanych oraz jednostki sektora finansów publicznych, związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

Program przewiduje pokrycie do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych , które obejmują :

- demontaż elementów zawierających azbest,

- transport do miejsca unieszkodliwienia elementów zawierających azbest,

- unieszkodliwienie elementów zawierających azbest.

Formalny wniosek o dofinansowanie usunięcia elementów azbestowych w imieniu zainteresowanych złoży Gmina Dobrzany.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę  do kolejnej edycji programu usuwania azbestu realizowanej przez WFOŚiGW prosimy zainteresowane osoby o składanie indywidualnych wniosków w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Dobrzanach przy ul. Staszica 1.

Wniosek powinien zawierać :

- dane właściciela obiektu,

- adres obiektu wraz z numerem ewidencyjnym działki,

- przybliżoną ilość azbestu w kilogramach lub w m2,

- fotografię obiektu.

Wnioski należy składać do 31.07.2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 915620201 wew. 27
lub bezpośrednio w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego.

O dofinansowanie mogą się ubiegać również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jednak wnioski o pomoc w tym zakresie muszą składać samodzielnie bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie. Wszystkie informacje na ten temat dostępne są na stronie www.wfos.szczecin.pl.

czytaj więcej →

Granty sołeckie 2019

DODANO: 2019-07-18 11:10:57

GRANTY SOŁECKIE 2019

 

4 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Burmistrz Dobrzan Anna Gibas, Skarbnik Gminy Wiesława Czenczak i Sołtysi Sołectw Błotno, Dolice i Lutkowo podpisali umowy z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację projektów w ramach kolejnej edycji konkursu „Granty sołeckie 2019”.

W ramach przyznanych Grantów sołeckich zostaną zrealizowane następujące zadania:

- „Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Błotno”- zadanie zakłada zakup, montaż i transport wiaty rekreacyjnej oraz zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia placu pod wiatą;

- „Utworzenie siłowni plenerowej w Sołectwie Dolice”- zadanie zakłada zakup urządzeń, tj. orbitrek i pajac, wioślarz oraz surfer i twister;

- „Aktywne Lutkowo” Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw- zadanie zakłada zakup i dostawę urządzeń, tj. wahadło + biegacz + twister, orbitrek, wioślarz oraz wyciskanie siedząc + słup.

                Na realizację powyższych przedsięwzięć każde Sołectwo otrzymało wsparcie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w maksymalnej wysokości 10 000 zł.

czytaj więcej →

Harmonogram odczytu wodomierzy - Lipiec

DODANO: 2019-07-17 12:07:24

  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

W DOBRZANACH INFORMUJE, ŻE ODCZYTY WODOMIERZY   ZA  MIESIĄC  LIPIEC ODBĘDĄ SIĘ   W DNIACH:

 

DATA ODCZYTU, MIEJSCOWOŚĆ:

22.07.2019 r.

Kępno , Mosina, Lutkowo

23.07.2019 r.

Szadzko, Odargowo

24.07.2019 r.

Dolice, Grabnica, Krzemień

25.07.2019 r.

Błotno, Bytowo

26.07.2019 r.

Ognica, Sierakowo

29.07.2019 r.

Biała, Kozy

30.07.2019 r.

Dobrzany:Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona

31.07.2019  r.

Dobrzany:Jana Pawła II , Stargardzka

Firmy:Forest, Colint , Nadleśnictwo, Szkoła, Skatom

01.08.2019 r.

Dobrzany:Majowa, Robotnicza, Lipowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Sportowa, Mickiewicza, Zacisze, Słoneczna, Wąska, Podgórna, Strażacka, Szkolna

02.08.2019 r.

Dobrzany: Armii Krajowej, Mostowa, Parkowa, Rzeczna, Staszica,Krótka, Kościuszki, Cmentarna,Przechodnia, Radosna

PONADTO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODANIA STANU WODOMIERZA OSOBIŚCIE W BIURZE ZGK  BĄDŹ  POD NUMEREM: 511 519 533, 519 566 503 , 915620 201 wew. 26 .

Jednocześnie zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych terminy mogą ulec zmianie

czytaj więcej →

INFORMATOR 2019

DODANO: 2019-07-15 14:57:15

INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, A TAKŻE ZAKRES REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ODDZIAŁYWAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

informator do pobrania

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy